"pulled forward" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pulled forward" po angielsku

phrasal verb
  1. wysuwać

"pulled forward" — Słownik kolokacji angielskich

pulled forward kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull forward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty do przodu
  1. pull czasownik + forward przysłówek
    Luźna kolokacja

    He pulled forward a chair, and the three men sat down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo