"wysuwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysuwać" po polsku

wysuwać

czasownik
 1. propound
 2. exsert
phrasal verb
 1. pull forward  
czasownik
 1. slide ***
  • wysunąć się, wyślizgnąć się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   My phone slid out of my pocket. (Mój telefon wysunął się z mojej kieszeni.)
   I hope this laptop won't slide out of your hands, it was really expensive. (Mam nadzieję, że ten laptop nie wyślizgnie ci się z rąk, był naprawdę drogi.)
   The soap slid out of my hands. (Mydło wyślizgnęło mi się z rąk.)

"wysuwać" — Słownik kolokacji angielskich

pull forward kolokacja
 1. pull czasownik + forward przysłówek = wysuwać
  Silna kolokacja

  He pulled forward a chair, and the three men sat down.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo