BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(1) away, forth
Kolokacji: 2
2. pull through = powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby pull through
4. pull slightly = pociągnij nieznacznie pull slightly
5. later pull = później pociągnij later pull
7. pull further = pociągnij dalej pull further
8. pull sharply = pociągnij ostro pull sharply
9. gradually pull = stopniowo pociągnij gradually pull
10. once pull = kiedyś pociągnij once pull
11. pull ashore = pociągnij do brzegu pull ashore
12. somehow pull = jakoś pociągnij somehow pull
13. reluctantly pull = niechętnie pociągnij reluctantly pull
14. instinctively pull = instynktownie pociągnij instinctively pull
16. temporarily pull = chwilowo pociągnij temporarily pull
17. simultaneously pull = jednocześnie pociągnij simultaneously pull
18. occasionally pull = od czasu do czasu ciągnij occasionally pull
19. successfully pull = z powodzeniem pociągnij successfully pull
20. repeatedly pull = ciągle pociągnij repeatedly pull
21. pull halfway = pociągnij w połowie drogi pull halfway
22. calmly pull = spokojnie pociągnij calmly pull
23. better pull = lepsze pociągnięcie better pull
24. pull neatly = pociągnij schludnie pull neatly
25. allegedly pull = rzekomo pociągnij allegedly pull
26. pull inexorably = pociągnij nieubłaganie pull inexorably
27. deftly pull = zręcznie pociągnij deftly pull
28. pull inside = pociągnij do środka pull inside
29. randomly pull = losowo pociągnij randomly pull
30. unilaterally pull = jednostronnie pociągnij unilaterally pull
31. alternately pull = na przemian pociągnij alternately pull
32. methodically pull = metodycznie ciągnąć methodically pull
33. obediently pull = posłusznie pociągnij obediently pull
34. playfully pull = swawolnie ciągnąć playfully pull
(3) apart, aside
Kolokacji: 2
(6) ahead, forward
Kolokacji: 2
(9) finally, eventually
Kolokacji: 2
(10) taut, nervously
Kolokacji: 2
(12) simply, merely
Kolokacji: 2
(14) actually, alive
Kolokacji: 2
(15) hastily, hurriedly
Kolokacji: 2
(16) upward, downward
Kolokacji: 2
(18) backward, backwards
Kolokacji: 2
(20) frantically, impatiently
Kolokacji: 2
(21) right, literally, mightily
Kolokacji: 3
(22) strongly, weakly
Kolokacji: 2
(23) angrily, furiously
Kolokacji: 2
(24) forcibly, forcefully
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.