"randomly pull" — Słownik kolokacji angielskich

randomly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): losowo pociągnij
  1. pull czasownik + randomly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This left some fans thinking the couple randomly pulled some words out of a hat when deciding a name for their daughter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo