"occasionally pull" — Słownik kolokacji angielskich

occasionally pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu ciągnij
  1. pull czasownik + occasionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As tough-minded as Kissinger is, he does occasionally pull his punches.

powered by  eTutor logo