"pulled across" — Słownik kolokacji angielskich

pulled across kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty wszerz
  1. pull czasownik + across przyimek
    Zwykła kolokacja

    As he pulled her across the living room, she started to move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo