ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull across" — Słownik kolokacji angielskich

pull across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij wszerz
  1. pull czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    As he pulled her across the living room, she started to move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo