KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. pull through = powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby pull through
2. pull across = pociągnij wszerz pull across
3. pull behind = pociągnij z tyłu pull behind
4. pull against = ciągnąć przeciwko pull against
  • She pulled her head back against his hand to look him in the eyes.
  • With a little pressure of his hands, he pulled her against him.
  • He pulled against the hand so that she had to turn to face him again.
  • He reached down and pulled her close against him with both hands.
  • He reached out again and pulled her back against him.
  • He reached out as if to pull her back against him.
  • For good measure he pulled the top of the bed against the door.
  • He pulled her into his chest, against the body she'd made love to the night before.
  • And then she felt something from the other side starting to pull against her.
  • The last thing she felt was his arms pulling her against him.
6. pull towards = ciągnąć w kierunku pull towards
7. pull by = pociągnij pull by
8. pull around = pociągnij wokół pull around
9. pull in = wjechać i zatrzymać się pull in
10. pull under = pociągnij poniżej pull under
11. pull to = przysuń pull to
12. pull for = ciągnąć dla pull for
13. pull up in front of = wysuń się w górę z przodu pull up in front of
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.