"later pull" — Słownik kolokacji angielskich

later pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później pociągnij
  1. pull czasownik + later przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The train pulled into the city an hour and a half later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo