"instinctively pull" — Słownik kolokacji angielskich

instinctively pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instynktownie pociągnij
  1. pull czasownik + instinctively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He pulled away from her instinctively, putting a slight space between them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo