"pull back one's head" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycofywać się czyjś głowa
  1. pull czasownik + head rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jilly drew a deep breath and pulled her head back into the car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo