"allow to pull" — Słownik kolokacji angielskich

allow to pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól ciągnąć
  1. allow czasownik + pull czasownik
    Luźna kolokacja

    At first she resisted, then finally allowed him to pull her back into his arms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo