"pull around" — Słownik kolokacji angielskich

pull around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij wokół
  1. pull czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I pulled around the side of the building, and started into the lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo