"suddenly pull" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle pociągnij
  1. pull czasownik + suddenly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Maggie could not understand why he had suddenly pulled away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo