"pull halfway" — Słownik kolokacji angielskich

pull halfway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij w połowie drogi
  1. pull czasownik + halfway przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Leo Clark had been waiting for twenty minutes when a car pulled into an empty space halfway down the garage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo