"pull against" — Słownik kolokacji angielskich

pull against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć przeciwko
  1. pull czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She pulled her head back against his hand to look him in the eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo