"pulled behind" — Słownik kolokacji angielskich

pulled behind kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull behind
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty z tyłu
  1. pull czasownik + behind przyimek
    Luźna kolokacja

    Then she was back in the field and the door pulled to behind her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo