"pull slightly" — Słownik kolokacji angielskich

pull slightly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij nieznacznie
  1. pull czasownik + slightly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He practiced hard and in the process slightly pulled his groin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo