"pull one's ears" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's ears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś uszy
  1. pull czasownik + ear rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He even was cool when one of the chicks pulled his ears.

powered by  eTutor logo