"deftly pull" — Słownik kolokacji angielskich

deftly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zręcznie pociągnij
  1. pull czasownik + deftly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "You'll be doing this with the wall-hook I told you about, miss," the modiste said, deftly pulling the laces tight, but not uncomfortably so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo