"pulled by" — Słownik kolokacji angielskich

pulled by kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty
  1. pull czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She pulled him back into the room by an arm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo