BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. start pulling = zacznij ciągnąć start pulling
3. keep pulling = kontynuuj ciągnięcie keep pulling
4. try to pull = spróbuj ciągnąć try to pull
5. manage to pull = daj sobie radę z ciągnięciem manage to pull
6. begin to pull = zacznij ciągnąć begin to pull
7. start to pull = zacznij ciągnąć start to pull
8. decide to pull = zdecyduj się ciągnąć decide to pull
9. help pull = pomoc pociągnięcie help pull
10. forced to pull = zmuszony do ciągnięcia forced to pull
11. go to pull = idź do ciągnąć go to pull
12. want to pull = chciej ciągnąć want to pull
13. use to pull = użyj by ciągnąć use to pull
14. threaten to pull = zagroź, że ciągnąć threaten to pull
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.