"want to pull" — Słownik kolokacji angielskich

want to pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej ciągnąć
  1. want czasownik + pull czasownik
    Zwykła kolokacja

    It makes you want to pull every hair out of your head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo