"decide to pull" — Słownik kolokacji angielskich

decide to pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecyduj się ciągnąć
  1. decide czasownik + pull czasownik
    Zwykła kolokacja

    "What went through the mind of the person when he decided to pull the trigger," she asked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo