"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
1. pull out at = pociągnij na zewnątrz pull out at
2. pull off with = zdejmować się z pull off with
3. pulled down in = wciśnięty w pulled down in
4. pull out into = wciągnij na zewnątrz pull out into
5. pull down to = przysuń w dół pull down to
6. pull ahead of = ciągnąć przed pull ahead of
7. pull up into = wciągnij w górę pull up into
8. pull close to = przysuń blisko pull close to
9. pull over to = zjeżdżać na bok aby pull over to
10. pull out on = pociągnij na zewnątrz pull out on
11. pull inside = pociągnij do środka pull inside
12. pull past = pociągnij za przeszłość pull past
13. pull beneath = pociągnij poniżej pull beneath
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.