"pull one's way" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś droga
  1. pull czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And another part of me is pulled the other way, into the now in which I was born.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo