ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull beneath" — Słownik kolokacji angielskich

pull beneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij poniżej
  1. pull czasownik + beneath przyimek
    Zwykła kolokacja

    She would have pulled him beneath her skin if she could.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo