"pull the sheet" — Słownik kolokacji angielskich

pull the sheet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij kartkę
  1. pull czasownik + sheet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He rolled over and pulled the sheet off his face.

powered by  eTutor logo