"use sheets" — Słownik kolokacji angielskich

use sheets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kartki wykorzystania
  1. use czasownik + sheet rzeczownik
    Silna kolokacja

    She uses large sheets of silk, wool, canvas, or other fabric.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo