BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"sheet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sheet rzeczownik

rzeczownik + sheet
Kolokacji: 94
balance sheet • ice sheet • fact sheet • bed sheet • style sheet • offer sheet • steel sheet • sheet of paper • information sheet • ...
sheet + rzeczownik
Kolokacji: 18
sheet music • sheet metal • sheet steel • sheet lightning • sheet pan • ...
sheet + czasownik
Kolokacji: 29
sheet covers • sheet contains • sheet falls • sheet hangs • sheet says • ...
czasownik + sheet
Kolokacji: 30
enable style sheets • view with style sheets • use sheets • pull the sheet • take a sheet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. enable style sheets = uaktywnij arkusze stylów enable style sheets
2. view with style sheets = widok z arkuszami stylów view with style sheets
3. use sheets = kartki wykorzystania use sheets
4. pull the sheet = wyciągnij kartkę pull the sheet
  • He rolled over and pulled the sheet off his face.
  • She fell back on the bed and pulled the sheet over her head.
  • Quickly she pulled the sheet around her and tried to jump from the bed.
  • He pulled the sheet from the bed and stood there, saying nothing, just looking.
  • She went over to his side and pulled the sheet back.
  • He had pulled the sheet of paper and tape off the rock.
  • I pulled the sheet around me and sat up in bed.
  • She made no effort to pull the sheet back up.
  • Pulling the sheet off the bed to cover himself, he sat at the small writing table.
  • She pulled the sheet over her mouth and spoke from behind it.
5. take a sheet = weź kartkę take a sheet
7. hand a sheet = podaj kartkę hand a sheet
przymiotnik + sheet
Kolokacji: 125
clean sheet • white sheet • thin sheet • single sheet • large sheet • blank sheet • top sheet • flat sheet • great sheet • small sheet • ...
przyimek + sheet
Kolokacji: 19
into sheets • of sheets • with style sheets • in sheets • under the sheet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.