"hand a sheet" — Słownik kolokacji angielskich

hand a sheet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj kartkę
  1. hand czasownik + sheet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Stone handed him a sheet of paper and two envelopes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo