Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. hand one's loss = ręka czyjś strata hand one's loss
2. hand an envelope = podaj kopertę hand an envelope
3. hand the keys = podaj klucze hand the keys
7. hand the paper = podaj papier hand the paper
9. hand a cup = podaj filiżankę hand a cup
10. hand power = ręka moc hand power
11. hand one's defeat = ręka czyjś porażka hand one's defeat
12. hand control = kontrola ręki hand control
13. hand a sheet = podaj kartkę hand a sheet
  • Stone handed him a sheet of paper and two envelopes.
  • Once a month or so, he was handed a single sheet of paper and told to make do.
  • She handed him a sheet of paper and two photographs.
  • He reached inside his shirt and handed me a sheet of paper.
  • Someone handed Laura a sheet of numbers with a total at the bottom.
  • Raymond handed the older man a single sheet of paper and a pen.
  • He made no answer, but handed the man a sheet of paper and a pencil.
  • Then he handed me back a plain white sheet of paper.
  • Michael doesn't talk that way He handed me a sheet of parchment.
  • Coal stepped forward and handed him a sheet of paper.
14. hand the phone = podaj telefon hand the phone
15. hand one's drink = ręka czyjś napój hand one's drink
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.