"hand one's loss" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's loss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś strata
  1. hand czasownik + loss rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Last night, the Knicks handed them their eighth straight loss with a 95-75 victory that was never in doubt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo