"hand an envelope" — Słownik kolokacji angielskich

hand an envelope kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj kopertę
  1. hand czasownik + envelope rzeczownik
    Silna kolokacja

    Before the new parents left, all dressed up for dinner, we were handed an envelope.

powered by  eTutor logo