BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"sheet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sheet rzeczownik

rzeczownik + sheet
Kolokacji: 94
balance sheet • ice sheet • fact sheet • bed sheet • style sheet • offer sheet • steel sheet • sheet of paper • information sheet • ...
sheet + rzeczownik
Kolokacji: 18
sheet music • sheet metal • sheet steel • sheet lightning • sheet pan • ...
sheet + czasownik
Kolokacji: 29
sheet covers • sheet contains • sheet falls • sheet hangs • sheet says • ...
czasownik + sheet
Kolokacji: 30
enable style sheets • view with style sheets • use sheets • pull the sheet • take a sheet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. enable style sheets = uaktywnij arkusze stylów enable style sheets
3. match one's offer sheet = mecz czyjś kartka oferty match one's offer sheet
4. provide sheets = dostarcz kartki provide sheets
5. sheet taped = kartka nagrała sheet taped
6. sheet tied = kartka przywiązała sheet tied
(2) view, call, glance
Kolokacji: 3
(3) use, cheat
Kolokacji: 2
przymiotnik + sheet
Kolokacji: 125
clean sheet • white sheet • thin sheet • single sheet • large sheet • blank sheet • top sheet • flat sheet • great sheet • small sheet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.