BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"sheet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sheet rzeczownik

rzeczownik + sheet
Kolokacji: 94
balance sheet • ice sheet • fact sheet • bed sheet • style sheet • offer sheet • steel sheet • sheet of paper • information sheet • ...
sheet + rzeczownik
Kolokacji: 18
sheet music • sheet metal • sheet steel • sheet lightning • sheet pan • ...
sheet + czasownik
Kolokacji: 29
sheet covers • sheet contains • sheet falls • sheet hangs • sheet says • ...
czasownik + sheet
Kolokacji: 30
enable style sheets • view with style sheets • use sheets • pull the sheet • take a sheet • ...
przymiotnik + sheet
Kolokacji: 125
clean sheet • white sheet • thin sheet • single sheet • large sheet • blank sheet • top sheet • flat sheet • great sheet • small sheet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) clean, white, blank
Kolokacji: 3
(5) top, bottom, topmost
Kolokacji: 3
(6) flat, two-dimensional
Kolokacji: 2
(9) long, rectangular
Kolokacji: 2
(10) typewritten, sweaty
Kolokacji: 2
(11) yellow, old, gray, yellowed
Kolokacji: 4
(13) strong, stiff, starched
Kolokacji: 3
(15) crumpled, tattered
Kolokacji: 2
(17) pink, green
Kolokacji: 2
(18) wet, damp, sweat-soaked
Kolokacji: 3
(19) cool, crisp, cold, thermal
Kolokacji: 4
(20) corrugated, wrinkled
Kolokacji: 2
1. smooth sheet = gładka kartka smooth sheet
2. perforated sheet = perforowana kartka perforated sheet
3. entire sheet = cała kartka entire sheet
4. uncut sheet = niestrzyżona kartka uncut sheet
5. rough sheet = wyboista kartka rough sheet
(23) continuous, unbroken
Kolokacji: 2
(24) plain, stern, flowered
Kolokacji: 3
(25) flexible, pleated
Kolokacji: 2
(26) bloody, bloodstained, red
Kolokacji: 3
(27) tangled, knotted
Kolokacji: 2
(30) consecutive, successive
Kolokacji: 2
(31) curved, horizontal, vertical
Kolokacji: 3
(32) extra, additional
Kolokacji: 2
(33) laminated, buttered
Kolokacji: 2
przyimek + sheet
Kolokacji: 19
into sheets • of sheets • with style sheets • in sheets • under the sheet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.