BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"sheet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sheet rzeczownik

rzeczownik + sheet
Kolokacji: 94
balance sheet • ice sheet • fact sheet • bed sheet • style sheet • offer sheet • steel sheet • sheet of paper • information sheet • ...
sheet + rzeczownik
Kolokacji: 18
sheet music • sheet metal • sheet steel • sheet lightning • sheet pan • ...
sheet + czasownik
Kolokacji: 29
sheet covers • sheet contains • sheet falls • sheet hangs • sheet says • ...
czasownik + sheet
Kolokacji: 30
enable style sheets • view with style sheets • use sheets • pull the sheet • take a sheet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) view, call, glance
Kolokacji: 3
(3) use, cheat
Kolokacji: 2
1. pull the sheet = wyciągnij kartkę pull the sheet
2. take a sheet = weź kartkę take a sheet
4. hand a sheet = podaj kartkę hand a sheet
5. sheet covered = kartka przykryła sheet covered
6. make sheets = marki kartki make sheets
7. include sheets = obejmuj kartki include sheets
8. wash sheets = kartki umycia wash sheets
9. cover with a sheet = nakrycie z kartką cover with a sheet
10. buy sheets = kup kartki buy sheets
11. hold a sheet = zawieraj kartkę hold a sheet
12. hang sheets = zawieś kartki hang sheets
13. bake sheet = piecz kartkę bake sheet
14. make on a sheet = zrób na kartce make on a sheet
15. sell sheets = sprzedaj kartki sell sheets
przymiotnik + sheet
Kolokacji: 125
clean sheet • white sheet • thin sheet • single sheet • large sheet • blank sheet • top sheet • flat sheet • great sheet • small sheet • ...
przyimek + sheet
Kolokacji: 19
into sheets • of sheets • with style sheets • in sheets • under the sheet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.