ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large sheet" — Słownik kolokacji angielskich

large sheet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża kartka
  1. large przymiotnik + sheet rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "so we will also offer large sheets of black paper."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo