"automatically pulled" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: automatically pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie pociągnąć
  1. pull czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    If a man's testicles get cold, they are automatically pulled closer to the body.

powered by  eTutor logo