"pull the cord" — Słownik kolokacji angielskich

pull the cord kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij za sznur
  1. pull czasownik + cord rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Gwen reached out and pulled the cord from the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo