ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull off with" — Słownik kolokacji angielskich

pull off with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować się z
  1. pull czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    The lights changed and the Ford pulled off with the bike behind it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo