ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull out at" — Słownik kolokacji angielskich

pull out at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij na zewnątrz
  1. pull czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    The game was completed and ready for release, but the company pulled out at the last second.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo