"pull close to" — Słownik kolokacji angielskich

pull close to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przysuń blisko
  1. pull czasownik + close przyimek
    Zwykła kolokacja

    Without waiting for an answer he pulled close to the pile and extended his hand.

    Podobne kolokacje: