PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
1. pull up alongside = zatrzymywać się wzdłuż pull up alongside
2. pull that = pociągnij za to pull that
3. pull near = pociągnij blisko pull near
4. pull below = pociągnij poniżej pull below
5. pull up over = zatrzymywać się ponad pull up over
6. pull back from = wycofaj się pull back from
7. pull out due to = odjeżdżać z powodu pull out due to
8. pull in front of = wysuń się z przodu pull in front of
9. pull including = ciągnąć w tym pull including
10. pull aboard = pociągnij na pokładzie pull aboard
11. pull up onto = zatrzymywać się na pull up onto
12. pull despite = ciągnąć pomimo pull despite
13. pull up for = zatrzymywać się dla pull up for
14. pull beyond = pociągnij dalej pull beyond
15. pull outside = pociągnij na zewnątrz pull outside
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.