"pull rank" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull rank" po angielsku

idiom
 1. wykorzystywać swoje stanowisko
  He always pulls his rank, it's disgusting. (On zawsze wykorzystuje swoje stanowisko, to obrzydliwe.)
  She pulled her rank and told us to work harder. (Ona wykorzystała swoje stanowisko i kazała nam pracować ciężej.)

Powiązane zwroty — "pull rank"

idiom

"pull rank" — Słownik kolokacji angielskich

pull rank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadużywaj stanowiska
 1. pull czasownik + rank rzeczownik
  Silna kolokacja

  I don't want you trying to pull rank on him.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo