BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"raise to the rank" — Słownik kolokacji angielskich

raise to the rank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieś do stopnia
  1. raise czasownik + rank rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Or are we really determined to raise social issues to the rank of peace and the economy?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo