PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"rank" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rank rzeczownik

rzeczownik + rank
Kolokacji: 64
officer rank • party rank • youth rank • rank of lieutenant-colonel • class rank • rank of brigadier • rank of lieutenant • rank of colonel • ...
rank + rzeczownik
Kolokacji: 23
rank insignia • rank structure • Rank Organization • rank smell • rank order • ...
rank + czasownik
Kolokacji: 32
rank includes • rank grows • rank swells • rank takes • rank adds • ...
czasownik + rank
Kolokacji: 62
break ranks • raise to the rank • close ranks • pull rank • attain the rank • join the ranks • gain the rank • take the Honor rank • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. break ranks = łamać szeregi (zachowywać się odmiennie od oczekiwań) break ranks
2. raise to the rank = podnieś do stopnia raise to the rank
  • "Or are we really determined to raise social issues to the rank of peace and the economy?"
  • "I am going to raise you to the rank of major."
  • In 1900, he was raised to the rank of Baron.
  • Four Days later he was raised to the rank of captain.
  • These faculties were raised to the rank of a university in 1896.
  • In 1145, he is raised to the rank of cardinal.
  • By 1857 he had been raised to the rank of Major.
  • In 1725 he was raised to the rank of ambassador.
  • In 1629, he was raised to the rank of Cardinal.
  • In 1912, the locality was raised to the rank of city.
3. close ranks = jednoczyć się, zrzeszać się, zewrzeć szeregi close ranks
4. pull rank = nadużywaj stanowiska pull rank
5. attain the rank = osiągnij stopień attain the rank
7. gain the rank = zyskaj stopień gain the rank
8. take the Honor rank = zabierz dla Honoru stopień take the Honor rank
10. hold the rank = utrzymaj stopień hold the rank
12. grant the rank = przyznaj stopniowi grant the rank
14. rank is used = stopień jest używany rank is used
15. serve with the rank = służ w stopniu serve with the rank
16. appoint with the rank = wyznacz ze stopniem appoint with the rank
17. retain one's rank = zachowywać czyjś stopień retain one's rank
18. obtain the rank = uzyskaj stopień obtain the rank
19. fill the ranks = napełniać się stopnie fill the ranks
20. form ranks = stopnie formy form ranks
21. indicate rank = wskaż stopień indicate rank
22. discharge with the rank = zwolnienie ze stopniem discharge with the rank
23. denote rank = oznacz stopień denote rank
24. leave with the rank = zostaw u stopnia leave with the rank
25. strip of one's rank = pas z czyjś stopień strip of one's rank
przymiotnik + rank
Kolokacji: 105
high rank • low rank • military rank • top rank • front rank • senior rank • professional rank • social rank • honorary rank • upper rank • ...
przyimek + rank
Kolokacji: 22
by rank • of rank • within the ranks • through the ranks • among the ranks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.