"gently pull" — Słownik kolokacji angielskich

gently pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodnie pociągnij
  1. pull czasownik + gently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He gently pulled his arms from around her and sat up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo