"gently pulled" — Słownik kolokacji angielskich

gently pulled kolokacja
Popularniejsza odmiana: gently pull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodnie pociągnąć
  1. pull czasownik + gently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He gently pulled his arms from around her and sat up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo