"pull troops" — Słownik kolokacji angielskich

pull troops kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull one's troops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij wojsko
  1. pull czasownik + troop rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But in 2004, the nation pulled its 300 or so troops out of Iraq.

    Podobne kolokacje: